Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάθεση υπογραφών στους προέδρους συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019
image_print

Κατεβάστε την Απόφαση