Γραφείο Τύπου

Αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών στους εγκαταλελειμμένους τάφους στο Α΄ και Β’ Κοιμητήριο Δράμας

Τρίτη, 6 Απριλίου 2021
image_print
Αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών στους εγκαταλελειμμένους τάφους στο Α΄ και Β' Κοιμητήριο Δράμας

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την  υπ’ αριθμ. 56/2021(ΑΔΑ: 6ΙΩΘ9Μ-Ι0Χ) απόφαση ενέκρινε την αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών στους εγκαταλελειμμένους τάφους στο Α΄ Κοιμητήριο Δράμας, την φύλαξη των οστών για δύο έτη στο Οστεοφυλάκιο του Α΄ Κοιμητηρίου  και με την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος εφόσον δεν αναζητηθούν, την τοποθέτησή τους στο χωνευτήρι .

Ομοίως με την  υπ’ αριθμ.  57/2021(ΑΔΑ 9ΒΔΣΩ9Μ-Π9Ε) απόφαση ενέκρινε την αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών στους εγκαταλελειμμένους τάφους στο Β΄ Κοιμητήριο Δράμας, την φύλαξη των οστών για δύο έτη στο Οστεοφυλάκιο του Β΄ Κοιμητηρίου και με την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος εφόσον δεν αναζητηθούν, την τοποθέτησή τους στο χωνευτήρι.

Το πλήρες κείμενο των παραπάνω αποφάσεων  βρίσκεται αναρτημένο στο ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοιμητηρίων του Δήμου Δράμας στο τηλέφωνο 2521032169.

Διαβάστε τις αποφάσεις:

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 6ΙΩΘΩ9Μ-Ι0Χ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ