Γραφείο Τύπου

Αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019
image_print
Αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’αριθμ. 499/2019 Απόφαση του (ΑΔΑ: Ω9ΜΥΩ9Μ-6ΔΓ), ενέκρινε την αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών στους εγκαταλελειμμένους τάφους στο Β΄ Κοιμητήριο Δράμας, την φύλαξη των οστών για δύο έτη στο Οστεοφυλάκιο του Β΄ Κοιμητηρίου και με την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος εφόσον δεν αναζητηθούν, την τοποθέτησή τους στο χωνευτήρι.

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης βρίσκεται αναρτημένο στο ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοιμητηρίων του Δήμου Δράμας στο τηλέφωνο 2521032169.