1

12/Θ 6ο Ολοήμερο Δ.Σ. Δράμας

Διευθυντής: Κωνσταντινίδης Δημήτριος