Παιδεία

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαμσάκος Χριστόδουλος Δήμαρχος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Καραμπατζάκης Δημήτριος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Συμεωνίδης Χρήστος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ
Στράτζαλη Ευδοξία ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ
Τουμπαλίδης Μιχάλης ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Ευμοιρίδης Κωνσταντίνος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΜΕ
Τσιλεπώνη  Ευρώπη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓ.ΚΕΝΤΡΟΥ
Σκουλίδης Αντώνιος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡ.ΣΥΛ.
ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΤΕΕ ΣΥΚΠΕ
Χατζηπαναγιώτου Ευστράτιος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΚΠΕ