Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή παιδικού σταθμού Προαστείου Δήμου Δράμας» στο πλαίσιο της 52ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΜΘ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩ9Μ-Ι 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 235/2011
Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών του Δήμου Δράμας» στο πλαίσιο της 52ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΜΘ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩ9Μ-Γ 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 234/2011
Συγχώνευση νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩ9Μ-2 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 164
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩ9Μ-Ξ 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 170
Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων ειδικής Αγωγής του Δήμου Δράμας (Ειδικού Σχολείου Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τμημάτων Ένταξης» στο πλαίσιο της 59ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΜΘ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩ9Μ-Υ 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 233/ 2011
Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το οικ. έτος 2011
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩ9Μ-Δ 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 181/2011
233/2011 ΑΔΣ με θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων ειδικής Αγωγής του Δήμου Δράμας (Ειδικού Σχολείου Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τμημάτων Ένταξης» στο πλαίσιο της 59ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΜΘ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩ9Μ-8 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 233/2011
Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Δράμας, οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Α 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 232/2011
Έγκριση Απογραφής και Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Ν 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 231/2011
Έκδοση αδειών στάσιμου εμπορίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Υ6 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 193/ 2011
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2011 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΑΟΔΔ, με την οποία εγκρίθηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-ΡΝ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 230/ 2011
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-ΤΞ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 229/ 2011
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-ΘΧ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 228/ 2011
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-ΞΜ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 227/ 2011
Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δράμας στην 1.12 Πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο Συγκρότημα του πρώην γυμνασίου Θηλέων (2ο Λύκειο, 2ο και 5ο Γυμνάσιο, Εσπερινό Γυμνάσιο -Λύκειο)»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Ι8 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 226/ 2011