Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και Αργιών (15-06 έως 21-06-2021) COVID19
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 6ΦΓΧΩ9Μ-ΓΦ9 15/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 23230 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και Αργιών (8-06 έως 14-06-2021) COVID19
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 62ΓΥΩ9Μ-Π9Π 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 22601 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και Αργιών (1-06 έως 7-06-2021)
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: Ω2ΥΖΩ9Μ-ΑΟΑ 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 21243 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και Αργιών (24-05 έως 31-05-2021) COVID19 (ΑΑ).pdf
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 6Χ5ΜΩ9Μ-6ΘΦ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 19494 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (14-5-2021 έως 24-05-2021).
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΕΞ0ΥΩ9Μ-ΜΜΤ 15/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 18080 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (5-5-2021 έως 10-05-2021).
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 660ΤΩ9Μ-ΔΙΔ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16124 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 6Α2ΥΩ9Μ-ΑΧ7 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 15434 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΨΙΨΦΩ9Μ-Τ66 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 15425 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (19-4-2021 έως 26-04-2021).
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: Ψ4ΠΗΩ9Μ-ΝΤ0 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 14031 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (12-4-2021 έως 19-04-2021).
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 6ΤΥΩΩ9Μ-4Ο0 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13155 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 91Υ0Ω9Μ-ΡΡ8 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11950 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: 6ΝΜΩΩ9Μ-ΒΙ8 30/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 11162 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: Ω5ΒΑΩ9Μ-0ΩΠ 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10229 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (16-03-2021 έως 22-03-2021).
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: Ω33ΣΩ9Μ-ΜΛΠ 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1721 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ΑΔΑ: ΨΕΓΜΩ9Μ-ΠΧΘ 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1696 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ