Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ9Μ-4 10/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 22069
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-Ψ 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21958
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-Β 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21956
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-Α 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21934
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-7 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21821
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-Κ 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21831
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-0 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21829
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-Ε 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21879
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-5 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21824
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Μισθώματα κτιρίων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-Π 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21877
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-Ο 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21763
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-Η 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21759
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-Δ 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21755
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-9 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21752
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Μ-8 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21708