Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ9Μ-8 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28756
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ9Μ-Μ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28662
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ9Μ-7 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28659
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΛΗΨΗΣ ΔΑΠΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ9Μ-Υ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28655
ΑΠΟΦΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ9Μ-Ο 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28653
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2010
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΠΩ9Μ-Ζ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28433
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΠΩ9Μ-Ω 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28584
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩ9Μ-Γ 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28285
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩ9Μ-5 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28283
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩ9Μ-Ζ 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28280
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩ9Μ-Ν 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28075
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩ9Μ-4 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 27921
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩ9Μ-2 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 27920
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩ9Μ-Ο 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 27917
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩ9Μ-Α 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 27712