Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός επιβλέποντα της σύμβασης «Διοικητικές και συνοδευτικές Υπηρεσίες Κ.Σ Δήμου Δράμας ετών 2018-2019»
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ψ7ΤΕΩ9Μ-ΤΨ2 17/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 44301/17-10-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001601
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6ΘΚΝΩ9Μ-Υ4Ε 04/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 42173 Αρ. Αποφ.: 17 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001601
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 909ΙΩ9Μ-ΒΒ0 14/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 39089/14-09-2023 Αρ. Αποφ.: 14 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002930 για την περίοδο 20-2-2017 έως 31-12-2020
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6Λ77Ω9Μ-ΛΥ2 27/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 31614/27-07-2023 Αρ. Αποφ.: 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συντήρηση – Επισκευή των Αθλητικών Εγκαταστάσεων (εργασίες-προμήθειες)
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ψ6ΠΒΩ9Μ-ΡΛ0 10/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 28836 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση – Επισκευή των Αθλητικών Εγκαταστάσεων (εργασίες-προμήθειες)
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 61ΨΕΩ9Μ-ΝΩΨ 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 53040 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ψ0ΔΩΩ9Μ-5ΑΤ 12/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 46135/11-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΨΦΞΑΩ9Μ-ΟΙΟ 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24287 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6ΠΓ2Ω9Μ-ΕΩΛ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22892 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διάθεση χρήσης αίθουσας και αύλειου χώρου του παλαιού Νηπιαγωγείου Αρκαδικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαδικού.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΨΓΦΩ9Μ-0ΤΤ 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 20671 Αρ. Αποφ.: 509 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση χρήσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ν.Δράμας για τη λειτουργία Λαϊκού Φροντιστηρίου.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω6Λ5Ω9Μ-47Β 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 20672 Αρ. Αποφ.: 508 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 78ΤΕΩ9Μ-ΩΞΣ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33726 Αρ. Αποφ.: 1589 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΕΡΩΡ.ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω6ΛΘΩ9Μ-Σ4Ε 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.61.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ – ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΤΠ1Ω9Μ-5ΒΟ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.27.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας, λόγω χιονόπτωσης
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6ΜΜΚΩ9Μ-ΞΗΛ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 5762/2018 Αρ. Αποφ.: 105/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ