Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ψ0ΔΩΩ9Μ-5ΑΤ 12/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 46135/11-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΨΦΞΑΩ9Μ-ΟΙΟ 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24287 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6ΠΓ2Ω9Μ-ΕΩΛ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22892 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διάθεση χρήσης αίθουσας και αύλειου χώρου του παλαιού Νηπιαγωγείου Αρκαδικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαδικού.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΨΓΦΩ9Μ-0ΤΤ 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 20671 Αρ. Αποφ.: 509 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση χρήσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ν.Δράμας για τη λειτουργία Λαϊκού Φροντιστηρίου.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω6Λ5Ω9Μ-47Β 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 20672 Αρ. Αποφ.: 508 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 78ΤΕΩ9Μ-ΩΞΣ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33726 Αρ. Αποφ.: 1589 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΕΡΩΡ.ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω6ΛΘΩ9Μ-Σ4Ε 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.61.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ – ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΤΠ1Ω9Μ-5ΒΟ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.27.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας, λόγω χιονόπτωσης
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6ΜΜΚΩ9Μ-ΞΗΛ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 5762/2018 Αρ. Αποφ.: 105/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στη σχολή χορού της κ.Αγγέλοβα – Καλφοπούλου.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΗ9ΠΩ9Μ-ΗΛΥ 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4776 Αρ. Αποφ.: 93 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση χρήσης χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Εβριτών Ν.Δράμας ”Ο ΈΒΡΟΣ”.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 78ΧΥΩ9Μ-ΜΨ1 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4777 Αρ. Αποφ.: 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στον Σκακιστικό Όμιλο.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 7ΝΨΗΩ9Μ-4ΗΣ 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4774 Αρ. Αποφ.: 91 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση της αρ.1880/2017 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΦΨ5Ω9Μ-Ο39 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3884 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6Ο2ΚΩ9Μ-ΤΓΟ 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55758 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΨΣΗΞΩ9Μ-747 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54594 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ