Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4Θ1Ω9Μ-9ΩΨ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 54810
Εργασίεσ ασφάλισης δικύκλου 125 c.c. με αριθμ.κυκλοφορίας: ΡΜΖ-714 του Δήμου μας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου (Τμήματος Κοιμητηρίων), για το χρονικό διάστημα από 11-09-2012 έως και 11-06-2013, με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4ΘΡΩ9Μ-Α4Ξ 13/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 52890
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4Θ9Ω9Μ-Ε6Ρ 12/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 53419/12
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4Θ9Ω9Μ-5Η8 12/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 53422/12
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4Θ6Ω9Μ-Ξ0Θ 10/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 52701/12
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4Θ6Ω9Μ-ΛΓ2 10/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 52699
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β49ΑΩ9Μ-9ΦΥ 23/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 32580
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β49ΣΩ9Μ-ΣΝΝ 22/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 32540
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4ΩΗΩ9Μ-ΠΡ1 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 25461
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ-ΠΑΡΚΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4ΩΗΩ9Μ-9ΔΛ 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 25451
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4ΩΚΩ9Μ-ΜΓΘ 06/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 25158
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4ΩΛΩ9Μ-ΨΨΙ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 10992
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4ΩΛΩ9Μ-9ΝΓ 05/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 9989
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Β4Β7Ω9Μ-ΓΙΘ 30/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 23854
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΒΟΖ3Ω9Μ-Ζ6Ο 13/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 10993