Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΚΡΘΟΛ1Ε-ΛΧΩ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
OΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΘΚΔΟΛ1Ε-74Α 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΞ41ΟΛ1Ε-ΚΦΙ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τροποποίηση της αριθμ.87/2076/12-10-2016 απόφασης Προέδρου για ορισμό υπευθύνου λογαριασμού της Πράξης με τίτλο :ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΒΒΛΟΛ1Ε-ΝΡ4 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 335 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Α 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΛ1Ε-1ΜΗ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ο…………………… ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΒΝΤΟΛ1Ε-ΘΣ7 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 301 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Δημοσίευση στοιχείων εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9ΞΕΡΟΛ1Ε-ΔΗΑ 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΛΓΥΟΛ1Ε-9ΗΡ 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 03-02-2020 ΕΩΣ 31-12-2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 617ΩΟΛ1Ε-Π7Λ 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 290 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω5ΥΕΟΛ1Ε-ΟΛΨ 31/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 285 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναβάθμιση τηλεφωνικής γραμμής του ΚΑΠΗ Ξηροποτάμου
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω9Ρ9ΟΛ1Ε-ΜΥΛ 31/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 279 Αρ. Αποφ.: 14 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΗΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΔΠΩΟΛ1Ε-5Η5 31/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 278 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΕΑΟΟΛ1Ε-Κ0Ξ 31/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 275 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναστολή λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δράμας, λόγω επιδημικής νόσου.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Μ34ΟΛ1Ε-Γ5Υ 29/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 258 Αρ. Αποφ.: 12 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΓΑΡΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021”
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΝΞ2ΟΛ1Ε-ΜΒΜ 29/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 254 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ