Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.000,00 € ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΙΟΛ1Ε-Ο 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 34
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΙΟΛ1Ε-6 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 34
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΓΟΛ1Ε-Η 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 11
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΨΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΟΛ1Ε-Ν 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 13
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΟΛ1Ε-Δ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΟΛ1Ε-Π 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΟΛ1Ε-Η 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΟΛ1Ε-8 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΟΛ1Ε-Λ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΔΕ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΟΛ1Ε-Γ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4