Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 457ΛΟΛ1Ε-ΨΣΞ 23/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 693
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 457ΛΟΛ1Ε-Σ3Α 23/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 692
ΣΥΜΦΩΝΙΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4579ΟΛ1Ε-ΑΙΤ 20/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 687
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4579ΟΛ1Ε-Α19 20/11/2011 Αρ. Πρωτ.: -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4579ΟΛ1Ε-ΔΛ2 20/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 675
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4579ΟΛ1Ε-ΧΑΙ 20/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 674
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4579ΟΛ1Ε-ΣΟΛ 20/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 673
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4579ΟΛ1Ε-Τ7Ε 20/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 672
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4579ΟΛ1Ε-ΑΟΛ 20/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 627
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4579ΟΛ1Ε-ΕΚ3 20/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 626
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4579ΟΛ1Ε-7Φ7 20/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 625
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 457ΩΟΛ1Ε-2ΓΗ 17/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 667
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 457ΩΟΛ1Ε-7ΗΥ 17/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 666
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 457ΩΟΛ1Ε-7ΥΥ 17/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 665
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 457ΩΟΛ1Ε-ΝΙ3 17/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 664