Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ετήσια συνδρομή για το έτος 2019 σε εφημερίδα, για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΞΛ0ΟΡ50-ΙΜΞ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/57Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Εκτυπωτικού Υλικού για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω8ΕΔΟΡ50-Λ3Ε 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/56Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πέντε (5) σώματα καλοριφέρ για τις ανάγκες του Δημοτικό Ωδείο Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΘΠΚΟΡ50-Ε48 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/55Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικού αναγόμωσης είκοσι ένα (21) πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΜΠΓΟΡ50-Ν56 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/54Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια δύο καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣΑ2ΟΡ50-ΒΣ6 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/53Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αφισών 50τμχ 33χ48,2 & προγραμμάτων-προγραμμάτων 250τμχ 21χ29,7 με πίκμανση στο πλαίσιο εκδήλωσης ”70 χρόνια χωρίς τον Νίκο Σκαλκώτα” στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, τη Δευτέρα 25/11/2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω0ΓΛΟΡ50-ΒΓ9 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/52Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αφισών 50τμχ & προγραμμάτων-προγραμμάτων 250τμχ στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης ”Χριστός γεννάται.. δοξάσατε!” στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, το Σάββατο 21/12/2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΧΗΜΟΡ50-ΣΕΠ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/51Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω93ΓΟΡ50-9ΩΚ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 280 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Λ9ΤΟΡ50-ΕΝΜ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 279 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΥΧΜΟΡ50-ΙΓΕ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 278 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝΧΝΟΡ50-ΒΗ1 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 277 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΝΩ2ΟΡ50-6ΨΓ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 5/2020 Αρ. Αποφ.: 5/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ναυλώση λεωφορείου για τις μετακινήσεις των φιλαρμονικών του Δήμου Δράμας, της Καλλιφύτου, του Καλού Αγρού & της χορωδίας του Δήμου Δράμας προκειμένου να συμμετέχουν σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Οργανισμού & του Δήμου Δράμας εντός του νομού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2020.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 9ΒΚΛΟΡ50-ΛΨΤ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 270 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω1ΨΔΟΡ50-165 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 267 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝΤ8ΟΡ50-Β2Ψ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 260 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ