Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΦΙ3ΟΡ50-ΛΓΚ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4791 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετακίνηση καλλιτεχνικού διευθυντή Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στην Δράμα και έγκριση δαπάνης.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Υ7ΠΟΡ50-1ΞΡ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 124/2018 Αρ. Αποφ.: 124/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μετακίνηση καλλιτεχνικού διευθυντή Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στην Θεσσαλονίκη και έγκριση δαπάνης.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ο7ΒΟΡ50-ΥΕ8 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 123/2018 Αρ. Αποφ.: 123/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Προμήθεια Α4 τετρασέλιδο πρόγραμμα (τεμ 1.500) στο πλαίσιο διεξαγωγής της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης ‘’οι πιο μικρές μέρες –Les Jours le plus courts’’.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 67Κ9ΟΡ50-Ψ5Ο 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4742 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 67ΨΣΟΡ50-13Π 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4741 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια κλειδαριών, λουκέτων, μεντεσέδων και κλειδιών για τον Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΥΡ3ΟΡ50-81Γ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4737 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 600ΗΟΡ50-ΞΨ5 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4736 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Οι πιο μικρές μέρες Les Jours les plus courts» και έγκριση δαπάνης.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΩΓΒΟΡ50-Ω5Λ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 125/2018 Αρ. Αποφ.: 125/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Καθαρισμός τριών χαλιών, της αίθουσας της μουσικής προπαιδείας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΝΝ2ΟΡ50-ΠΑΙ 19/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4725 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός τριών χαλιών, της αίθουσας της μουσικής προπαιδείας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΨΣΥΟΡ50-527 19/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4725 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 659ΗΟΡ50-Ω77 19/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4724 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ναύλωση ενός λεωφορείου, για τη μετακίνηση της μικτής χορωδίας του Δήμου Δράμας στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 14-12-2018, στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Μακεδονικού μουσείου στο χώρο της Δ.Ε.Θ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω8Μ0ΟΡ50-Κ8Ρ 19/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/993Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝΟ2ΟΡ50-ΔΒΒ 19/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4722 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση τριμελούς Οργάνου αξιολόγησης υποψηφίων προς μετάταξη και απόσπαση στον Πολιτιστικό Οργανισμό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΔΜ5ΟΡ50-ΑΞΜ 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4716/18-12-2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια εδεσμάτων σε μπουφέ εστίασης, στο πλαίσιο πραγματοποίησης της χριστουγεννιάτικης γιορτής με τη συμμετοχή σπουδαστών και καθηγητών του Δ.Ω. Δράμας στις 22/12/2018 στη μεγάλη αίθουσα του Δ.Ω. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΧΘΝΟΡ50-Ρ32 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4715 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ