Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΟΡ50-ΜΒΥ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 240
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΟΡ50-ΥΨΟ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 239
Εξουσιοδότηση Αντιπροέδρου
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΛΟΡ50-ΞΕΞ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 235
Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια της Φιλαρμονικής Καλλιφύτου – Έγκριση δαπανών
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΟΡ50-ΒΗ0 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 15
Αποχωρήσεις μουσικών των φιλαρμονικών του ΜΟΔΔ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΟΡ50-ΤΛΠ 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 14/2011
Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 05/2011 απόφασης του ΜΟΔΔ για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και προμηθειών του ΜΟΔΔ μέχρι του ποσού των 35.216,43 € για το οικ. έτος 2011
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΟΡ50-77Β 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 13/2011
Μετάταξη υπαλλήλου
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΟΡ50-6ΟΒ 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 227
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΜΟΔΔ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΡ50-ΒΝΚ 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 212
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΜΟΔΔ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΡ50-3ΥΣ 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 211
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΤΖΟΡ50-Τ 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 12/2011