Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΒΖΟΡ50-ΠΞΑ 11/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 560
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΒΖΟΡ50-ΧΡΣ 11/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 563
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠ΄ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΒΖΟΡ50-ΡΦ8 11/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 561
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΒΧΟΡ50-ΑΒ4 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 552
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΒΧΟΡ50-ΛΑΛ 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 551
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΒΜΟΡ50-ΝΛ7 07/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 542
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΒΜΟΡ50-7ΚΞ 07/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 541
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΒΜΟΡ50-Ι8Β 07/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 540
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45Β3ΟΡ50-ΦΞΚ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 529
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45Β3ΟΡ50-ΔΩΜ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 528
ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45Ο0ΟΡ50-ΓΓΝ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 499
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΟΕΟΡ50-1Η1 20/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 480
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΟΕΟΡ50-Ζ6Λ 20/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 475
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΟΕΟΡ50-Ξ9Ε 20/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 478
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 45ΟΕΟΡ50-3ΩΧ 20/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 478