Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-Τ3Λ 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 84 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης κυλικείου του 3ου δημοτικού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-ΩΛ2 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 83 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου για την παραλαβή του έργου κατασκευής του Νηπιαγωγείου Αρκαδικού Δράμας
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-ΡΞ0 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 82 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτηση του ΚΕΚ Εύβουλος για παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 6ου δημοτικού σχολείου Δράμας
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-6ΕΦ 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 81 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτηση της αστυνομικής διεύθυνσης Δράμας για διάθεση υλικού για την διαπαιδαγώγηση αλλοδαπών στο κλειστό κέντρο φύλαξης αλλοδαπών
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-ΚΓΥ 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 80 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την διακήρυξη του κυλικείου 10ου δημοτικού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-ΞΘΒ 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 79 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την διακήρυξη του κυλικείου 7ου δημοτικού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-Δ30 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 78 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την διακήρυξη του κυλικείου 6ου δημοτικού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-ΔΘ8 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 77 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικού υλικού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-Ο6Η 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας πλαστικών ράντζο για την λειτουργία του ολοήμερου τμήματος του νέου νηπιαγωγείου καθώς και όπου υπάρχουν ελλείψεις
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-80Ξ 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 74 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τον εξοπλισμό του νέου νηπιαγωγείου καθώς και όπου έχουν προκύψει βλάβες
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-ΟΡΥ 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Aπ’ ευθείας ανάθεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτησης παλετών με σχολικά βιβλία
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΚΞΑ-ΚΤΕ 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την θέρμανση των σχολείων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΟΚΞΑ-ΥΨΘ 22/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1/2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ