Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2018
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΚΚ9Ω9Μ-664 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 20759/16-07-2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΙΟ 2018
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 7Μ7ΨΩ9Μ-ΘΥ6 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16867/11-06-2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΙΠ3Ω9Μ-53Σ 10/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13564/10-05-2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2018
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΛΚΜΩ9Μ-ΩΚΔ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10729/13-04-2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2018
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΨΨΝΩ9Μ-ΤΥΝ 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7444/09-03-2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΑΜΚΩ9Μ-Ψ9Ρ 12/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4384/09-02-2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ω6ΜΠΩ9Μ-9ΣΓ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 1347/11-01-2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΞΣ4Ω9Μ-ΖΜΕ 11/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 56436/29-12-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ72ΘΩ9Μ-ΞΥΕ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56435/29-12-2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΩΝΞΩ9Μ-ΠΗΕ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56435/29-12-2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 684ΜΩ9Μ-ΤΤΟ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56435/29-12-2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 634ΔΩ9Μ-1ΨΦ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54177/08-12-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ω8Φ9Ω9Μ-ΔΘΒ 10/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49542/10-11-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΑΑΕΩ9Μ-1ΑΝ 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 44410/11-10-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΩΙ2Ω9Μ-ΜΞ3 08/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39665/08-09-2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ