Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Οδοποιία ΤΔ Μακρυπλαγίου
Υγειονομική Ταφή απορριμμάτων
Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων 2010
Οδοποιία Ταξιαρχών- Ν. Σεβάστειας
Οδοποιία ΤΔ Χωριστής 2010
Οδοποιία ΤΔ Μικροχωρίου
Συντήρηση εθνικού δικτύου 2010
Οδοποιία ΤΔ Καλλιφύτου