Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΓΙ ΑΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΛΟΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020
image_print

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη γενική υπηρεσία της μυοκτονίας με χρήση δολωματικών σταθμών και τουλάχιστον έξι εφαρμογές στους χώρους του Κυνοκομείου του Δήμου Δράμας ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 500,00 € με το Φ.Π.Α. (403,23 € χωρίς το ΦΠΑ).

Πρόσκληση-υποβολής-δικαιολογητικών-απευθείας-1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ