Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αμοιβές μεταφραστών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖ9ΧΩ9Μ-6ΥΝ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.442.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 651ΘΩ9Μ-01Ξ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.443.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση αυτοδίκαιης απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας από την υπηρεσία της υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Ζάμπα Αναστασία του Νικολάου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9Κ21Ω9Μ-ΤΚΙ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 40226 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΚ26ΟΛ1Ε-810 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία αφίσας του 42ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019, που θα καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας της διοργάνωσης.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΥΟΘΟΡ50-0ΚΡ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/72Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δράσεις δημοσιότητας , Επικοινωνίας και Αξιολογήσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας” με Κωδικό ΟΠΣ 5035338 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020. ΚΩΔ. ΣΑΕΠ – 0311. Πολυετή υποχρέωση με ποσό 0,00 € για τ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΔΕΩ9Μ-Ω2Μ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.441.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράδοση σεμιναρίου σεναρίου στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΒ1ΓΟΡ50-ΡΘΦ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/71Β ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μεταφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ του προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α) στο Δήμο Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 656ΑΩ9Μ-9ΔΩ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 4790 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΦΞ9ΟΡ50-ΥΤ8 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/70Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΨ5Ω9Μ-ΧΟΟ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.440.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ναύλωση ενός τουριστικού λεωφορείου (από Δράμα για Κομοτηνή στις 02/05/2019) & ναύλωση ενός τουριστικού λεωφορείου (από Κομοτηνή για Δράμα στις 05/05/2019) για τη μετακίνηση μαθητών & των συνοδών τους στο πλαίσιο του 6ου Διεθνές Φεστιβάλ κιθάρας στη Θράκη (ΚΟΜΟΤΗΝΗ).
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΑΞ2ΟΡ50-58Ο 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/69Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ & ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΤΤΕΟΡ50-ΞΨ3 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/68Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσίευση της συνοπτικής κατάστασης απολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, σε εφημερίδα.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΕ6ΦΟΡ50-3ΙΧ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/67Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση του κτηρίου του Δ.Ω.Δ. του Π.Ο.Φ. Τ.Μ.Μ. Δράμας (πέντε (5) αποφράξεις στις τουαλέτες του κτηρίου του Δ.Ω. Δράμας).
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΟΦΖΟΡ50-Θ1Λ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/66Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταχώρηση περίληψης της προκήρυξης 1/2019 σε εφημερίδα, για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΘΥΗΟΡ50-ΧΒ3 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/65Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ