Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 70/2018: «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ – SILO ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ»

Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018
image_print