Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αμοιβές ασκουμένων σπουδαστών. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 1853,04 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 7412,16€

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
image_print