Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου » για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2019.

Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018
image_print