Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020
image_print