Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών » για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2019.

Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018
image_print