Οικονομική Επιτροπή

Ανάκληση της με αρ. 133/2018 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Δράμας.

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018
image_print