Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

«Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ»

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022
image_print