Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2018

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
image_print