Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 9έσοδα για κάλυψη μέσω σχολικών επιτροπών)

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022
image_print