Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απόφαση αναπλήρωσης Δημάρχου την 25η Οκτωβρίου 2022 από τον κ. Καψημάλη Ιωάννη.

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022
image_print