Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση Δημάρχου – προσθήκη αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους – δεύτερη θητεία – τρίτη τροποποίηση

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018
image_print