Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόλυση υπαλλήλου του Δήμου Δράμας λόγω σωματικής ανικανότητας

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020
image_print