Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Οχημάτων»

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
image_print