Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στην Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
image_print