Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στον Γ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ‘ΔΟΞΑ΄

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
image_print