Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΙ. ΕΤΟΥΣ 2021

Πέμπτη, 11 Μάρτιος 2021
image_print