Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 1448/2018: “Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις (με χρήση ικριωμάτων)”

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
image_print