Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 1448/2018: «Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις (με χρήση ικριωμάτων)»

Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018
image_print