Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1463/2018: “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ”

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
image_print