Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
image_print