Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΔΕ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η’ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
image_print