Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση για τροποποίηση των συμβάσεων του 2ου και 6ου τμήματος κατά 3.200,00 € και 2.400,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αντίστοιχα – Παράταση εργασιών όλων των τμημάτων της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» για τμήματα των ετών 2022 και 2023 με ΚΑ 20.6263

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2023
image_print