Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ίδρυση εγκατάστασης «βιοτεχνία επεξεργασίας μαρμάρου» του Γρηγοριάδη Βασίλειου, σε τμήμα εμβαδού 10.000 τ.μ. του με αρ. 5166 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ξηροποτάμου συμπληρωματικής διανομής έτους 1975, ιδιοκτησίας του ιδίου, επί αγροτικής οδού

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
image_print