Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μετακίνησης και δαπανών μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Τόλιου Αναστασίας στην Κομοτηνή στις 25-10-2022

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022
image_print