1

Έγκριση πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού καταφυγίου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς»