Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα για την ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
image_print