Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικού καταστήματος

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
image_print