Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων».

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
image_print