1

Έγκριση της αριθ.7/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Καλού Αγρού περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟ